Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021 

Der indkaldes hermed til en forsinket Generalforsamling i Marinestuen d 7-8 kl. 11.00. Forslag til generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før. Der vil være en let anretning, af hensyn til dette, ønskes tilmelding i Marinestuen eller på tlf. 40145096 senest 1-8-21.