Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019

Lørdag d.9/2-2019 kl.11.00. Der indkaldes hermed til Gilleleje Marineforenings generalforsamling i marinestuen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest en uge før. Obs. Da Marineforeningen som vanligt er vært ved spisning efter generalforsamlingen, ønsker vi tilmelding til spisningen af hensyn til indkøb af mad. Gerne på mail. annedorteparadis@gmail.com eller 40145096@Jubii.dk eller i marinestuen (tlf. 40145096 S. Møller kan også bruges) senest 6/2-2019.

Efter generalforsamlingen 9/2 2019 ser bestyrelsen sådan ud.                                          Ved Generalforsamlingen 2019

Referat af generalforsamlingen 2019                                                                       REFERAT af Generalforsamling 2019

Formandens beretning for året 2018                                                                             BERETNING FOR ÅRET 2018