Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020

Formandens beretning BERETNING FOR ÅRET 2019

Lørdag d.8/2-2020 kl.11.00. Der indkaldes hermed til Gilleleje Marineforenings generalforsamling i marinestuen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest en uge før.  OBS Marineforeningen er som sædvanlig vært ved et måltid mad . Af hensyn til mængden af mad, ønsker vi tilmelding til spisning. Gerne på mail annedorteparadis@gmail.com – 40145096@jubii.dk eller tlf. 40145096 eller i Marinestuen senest d 1/2-20

Dagsorden: Dagsorden generalforsamling 2020

Betaling af kontingent Kontingent 2020