Historie

Gilleleje Marineforenings historie

På foranledning af fyrmester Beldring blev der indkaldt til et møde d. 21 maj 1945 for at oprette en marineforeningsafdeling i Gilleleje. Marineforeningens formand kommandør P. Ipsen var til stede for at fortælle om foreningens virke.

Gilleleje og Omegns Marineforening bliv stiftet d. 21.juni 1945 og på den første generalforsamling d. 22 september 1945 blev den første bestyrelse på syv mand valgt. Den bestod af fyrmester S.J. Beldring, slagtermester Charles Hansen, montør Carl Pedersen, havnefoged Christian Svendsen, montør Peter Svendsen, frisør Ole Andersen samt købmand E. Nielsen.

21 medlemmer startede foreningen som var den 86. marineafdeling i Danmark. Kontingentet blev fastsat til 6 kr. og slagtermester Pedersen skænker foreningen et flag.

I april 1946 får Marineforeningen en marinestue på kroen. Der er allerede 60 medlemmer i 1948, så foreningen har en pæn fremgang. Efter ønske fra nogle forhenværende mariner i Helsinge, bliver der oprettet en bakke af Gilleleje marineforening med 19 medlemmer.

Kroejer Viggo Andersen overtager kroen efter Nielsens død i 1948, men marinestuen fortsætter. Omkring 1950 er foreningen oppe på 75 medlemmer og i Helsinge er der 25 medlemmer.

Frede Svendsen, der har været revisorsuppleant siden starten, bliver i 1952 valgt til flagbærer og det er han til han går fra borde i 2009. Helsinge kan ikke holde på  medlemmerne og må lukke.

Meget tidligt oprettede Gilleleje Marineforeningen en “Georg Stage” fond til økonomisk hjælp til en Gilleleje dreng der vil ud og sejle. Inden 1958 når foreningen at sende 3 ungersvende af sted med sejlskibet.

Der oprettes en afdeling i Hørsholm i 1955 og Gilleleje Marineforening var til stede med råd og vejledning. Alt bliver dyrere, så i 1956 var Marineforeningen og Fiskeriforeningen fælles om det årlige juletræ . Lige som i dag, holdt man også festlige generalforsamlinger. Et eksempel er “Hobbyorkestret”, som spillede efter generalforsamlingen i 1957.

I 1957 flyttede andespillet fra kroen , som man ellers altid har benyttet , over til Badehotellet. Først Missionshotellet og senere Badehotellet bliver brugt til generalforsamling , mens marinestuen først bliver etableret på hotellet i 1961. Foreningen er i 1959 oppe på 75 medlemmer.

Fra 1962 holder byens foreninger fællesmøder og fordeler andespilsdatoerne. Det er forløberen til Gilleleje Foreningernes Fællesudvalg, som Marineforeningen altid har haft stor indflydelse på.

Tiderne skifter og fra 1963 stopper Marineforeningen med at afholde juletræ for børnene. Det første springvand på torvet etableres i 1968 og Marineforeningen er en af bidragsyderne. Det bliver senere flyttet hen foran hotellet og desværre gjort firkantet.

Samarbejdet med motellet, som startede i 1963, ophører i 1969 og generalforsamlingen og torskegildet bliver i stedet holdt på Fyrkroen. Et år i forandring er 1970. Formand Jens Nilsen dør og Peter Svendsen tager over og er formand til sin død i 1983.

Møder og fester bliver fra 1970 afholdt på hotellet i  marinestuen som genindvies i 1973, indtil det lukker i 1978. Marineforeningen får derefter lov til at have en maritim væg i Gilleleje Hallen. Marinestuen (væggen) i hallen bliver nedtaget i 1984 og derefter opbevaret på Rådhuset, velvilligt stillet til rådighed af borgmester Svend-Åge Nielsen.

Medlemstallet er nu dalet til 29 stk. i 1987. Med formand Søren Svendsen ved roret lejer Marineforeningen sig ind i egne lokaler på Gasværksvej i 1988. Med et torskegilde og flere arrengementer som foreningen selv står for, stiger medlemstallet til 47 og har været støt stigende lige siden.

Marineforeningen er også med fremme i forbinderse med Havnefesternes  start i 1992. Næstformand Steen Møller skaffer skabelonerne til støbning af travaljejollerne og Marineforeningen har været med til at ro lige siden. Samtidig passes en bar, både til Bakkefesterne og Havnefesterne. Det er med til at styrke økonomien.

Det første kvindelige bestyrelsesmedlem Anni Fauerby kommer til i 1995, og stadig flere kvinder bliver meldt ind. Efter nogle år og med Steen Møller som formand får foreningen mulighed for at leje sig ind på havnen i år 2000. Udflugterne bliver større og større, man rejser både til Paris og Prag.

I 1999 bliver foreningen inviteret af Handelsflådens velfærdsråd til at ro i København på Langelinie og med en flot fjerdeplads til følge i 2005. Samtidig er vi også med når der roes i Hundested og Lynæs.

Efter marinestuen er etableret på havnen og fantastisk flot udstyret med mange klenodier, er medlemstallet eksploderet og er nu oppe omkring de 200.

Skrevet af; Søren Svendsen, januar 2012