Gilleleje Marineforening blev stiftet d 21-6 1945 dengang var der 21 medlemmer. 1946 blev der Marinestue på Gilleleje Kro, så Hotel Strand og

Gilleleje  hallen, m.v.

Vi endte med en Marinestue på Gasværksvej i en nedlagt Garage, efter mange års slid fik vi mulighed for at komme på havnen på første sal på Kanalvej 13, hvor vi selv lavede hele opbygningen af Marinestuen, Her var vi til april 2016, hvor vi fik det halve af vodbinderiet, her er det også en lille skare af frivillige der har sat det i stand til det det står som i dag. I dag er vi 205 medlemmer og der er altid stor tilslutning til vores arrangementer.

                                              GILLELEJE MARINEFORENINGS

                                                           BESTYRELSE

 

                 Formand                      Næstformand                                  Kasser

              Steen Møller                Poul Erik Hansen                  Jens Christian Ladegaard

     

       Bestyrelsesmedlem        Bestyrelsesmedlem                Bestyrelsesmedlem

        Tom Hedegaard               Gerner Thorsgaard                       Kim Villadsen


     Bestyrelsesmedlem                Suppleant                                       Suppleant  

           Søren Faber                       Per Dreisig                                 Torben Bjørnstad